اصفهان، میدان لاله، ابتدای خیابان لاله جنوبی، روبه روی تقاطع اول

میکروسکوپ آنلاین