اصفهان، میدان لاله، ابتدای خیابان لاله جنوبی، روبه روی تقاطع اول

به زودی فروشگاه اینترنتی شرکت فضای بیکران ایرسا افتتاح خواهد شد.