اصفهان، میدان لاله، ابتدای خیابان لاله جنوبی، روبه روی تقاطع اول

رصدهای روزانه

رصدهای روزانه

رصد خورشید با استفاده ازابزارهای رصدی از قبیل انواع تلسکوپ ودوربین های دوچشمی فیلتردار


1399/3/20

تصاویر: